THÔNG BÁO

Vía Quán Thế Âm

Ngày 31 Tháng 3 Năm 2024


Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Nhân ngày vía Quán Âm 2024, Chùa Phật quốc sẽ hành lễ cho Đại chúng vào ngày Chủ Nhật 03/31/2024 từ 9:00 A.M và sau đó có phóng sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00 PM. Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo hữu có thể nhắn tin, liên lạc qua số điện thoại sau đây:

SC Di Bi: 972-898-1170.

Di Như: 214-354-9280.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, chúng ta cùng nhau tu tập và phóng sanh nhân dịp vía Quán Thế Âm này.

Mô Phật! 🙏