THÔNG BÁO

Đàn Tràng Lăng Nghiêm

Ngày 7 Tháng 4 đến Ngày 20 Tháng 4 Năm 2024


Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào tháng Tư 2024 với lịch trình như sau:

- Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 đến Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 từ 5:00 AM - 1:00 PM

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với sư cô Di Bi 972-898-1170 hoặc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên, thế gian ràng buộc, có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này.

Mô Phật! 🙏