THÔNG BÁO


09-29-23

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào Tháng Mười từ ngày Chủ Nhật, 10-08-2023 đến ngày thứ Bảy, 10-21-2023, bắt đầu từ 5:00 am đến 1:00 pm.

Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, những quý đạo hữu nào còn đi làm và có nhu cầu tu buổi tối, cửa Chùa rộng mở. Tu một thời, quý đạo hữu sẽ được lợi lạc một thời.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với sư cô Di Bi, 972-898-1170 hoặc Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này.

Mô Phật! 🙏
 

08-28-23

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Nhân ngày lễ Vu Lan năm 2023, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khóa tu học vào ngày 08/30/2023 Thứ Tư và 09/02/2023 Thứ Bảy lúc 8:00 A.M - 11:00 A.M tại Đàn Tràng Dược Sư.

Đồng thời, Chùa Phật quốc sẽ hành lễ cho Đại chúng vào ngày Chủ Nhật 09/03/2023 từ 9:00 A.M.

Quý đạo hữu nào bận đi làm không thể đến Chùa được, có thể liên lạc hoặc nhắn tin với sư cô Di Bi qua số điện thoại 972-898-1170 hoặc Di Như qua số điện thoại 214-354-9280 đính kèm danh sách tên tuổi của mình và thân bằng quyến thuộc. Chùa Phật Quốc sẽ cầu nguyện và hồi hướng Công Đức thay cho quý đạo hữu sau khoá tu Dược Sư.

Mến chúc quý đạo hữu thân tâm thường thanh tịnh, an lạc và đầy đủ duyên lành đến Chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập nhân dịp Lễ Vũ Lan mùa Báo Hiếu 2023.

Mô Phật! 🙏
 

03-26-23

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào Tháng Tư từ ngày Chủ Nhật, 04-09-2023 đến ngày thứ Bảy, 04-22-2023, bắt đầu từ 5:00 am đến 1:00 pm.

Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, những quý đạo hữu nào còn đi làm và có nhu cầu tu buổi tối, cửa Chùa rộng mở. Tu một thời, quý đạo hữu sẽ được lợi lạc một thời.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với sư cô Di Bi, 972-898-1170 hoặc Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này.

Mô Phật! 🙏
 
 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.