THÔNG BÁO


09-30-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào Tháng Mười từ 10-16-2021 đến 10-30-2021 với lịch trình như sau:

- Ngày 10/16/21 Thứ Bảy từ 2:00 Pm - 4:00 pm - thầy Di Tùng Thuyết Pháp “Thế nào là Chơn Tâm, Vọng Tâm” trước khi nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

- Ngày 10/17/21 Chủ Nhật đến ngày 10/30/21 Thứ Bảy từ 5:00 am - 4:00 pm - khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

Riêng ngày 10/31/2021 Chủ Nhật, là ngày vía Dược Sư. Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ vào lúc 9:00 a.m và sau đó có phóng sanh ở Joe Pool Lake. Quý đạo hữu nào muốn đặt cá phóng sanh nhân ngày vía Dược Sư có thể nhắn tin hoặc gọi cho sư cô Di Châu qua số điện thoại 817-412-8359.

Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, những quý đạo hữu nào còn đi làm và có nhu cầu tu buổi tối, cửa Chùa rộng mở. Tu một thời, quý đạo hữu sẽ được lợi lạc một thời.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này.

Mô Phật! 🙏
 

08-01-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Nhân dịp lễ Vu Lan 2021, Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ vào ngày 08/22/2021 Chủ Nhật lúc 9:00 a.m và sau đó có phóng sanh ở Joe Pool Lake. Quý đạo hữu nào muốn đặt cá phóng sanh có thể nhắn tin; gọi cho sư cô Di Châu trước ngày 08/14/2021 qua số điện thoại 817-412-8359.

Đồng thời, Chùa Phật Quốc có khoá tu tại Đàn Tràng Dược Sư 3 ngày:

08/19/2021 Thứ Năm từ 8:00 A.M đến 11:00 A.M

08/20/2021 Thứ Sáu từ 8:00 A.M đến 11:00 A.M

08/21/2021 Thứ Bảy từ 8:00 A.M đến 11:00 A.M

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc tại đàn tràng Dược Sư trong ngày rằm Vu Lan báo Hiếu mọi sự tốt đẹp, mạnh khỏe, thân tâm an lạc thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn phật pháp trường tồn.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mô Phật! 🙏
 

05-11-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Bắt đầu từ ngày 05/15/2021 Chùa Phật Quốc sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật và cổng chùa rộng mở cho những ai có nhu cầu đến Chùa trong ngày thường. Theo luật của tiểu bang Texas nói rõ dân chúng không cần đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Tuy nhiên, nếu Phật Tử nào muốn mang hoặc không mang khẩu trang cho riêng mình xin tuỳ tiện.

Đồng thời nhân dịp lễ Đức Phật Đản Sanh, Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ vào ngày 05/23/2021 Chủ Nhật lúc 9:00 a.m và sau đó có phóng sanh ở Joe Pool Lake. Quý đạo hữu nào muốn đặt cá phóng sanh có thể nhắn tin hoặc gọi cho sư cô Di Châu trước ngày 05/19/2021 qua số điện thoại 817-412-8359.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mến chúc quý đạo hữu thân tâm thường thanh tịnh an lạc, mạnh khỏe và đầy đủ duyên lành đến Chùa tu tập trong dịp lễ Đức Phật Đản Sanh này.

Mô Phật! 🙏
 
 

04-21-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Nhân ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề vào ngày 4/27/2021, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Chuẩn Đề một tuần với lịch trình sau đây:

4/27/2021 Thứ Ba - 5/3/2021 Thứ Hai từ 8:00 A.M đến 11:00 A.M

Quý đạo hữu tùy nghi tham dự.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mến chúc quý đạo hữu thân tâm thường thanh tịnh, an lạc và đầy đủ duyên lành đến Chùa Phật Quốc cùng nhau tu tập nhân dịp Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề 2021.

Mô Phật! 🙏
 
 

04-17-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa đã đăng hai bài giảng mới của Thầy: Quy Y Tam Bảo Audio trong phần Pháp Thoại - MP3 ở cột bên trái phần dưới và Tu Phật Theo Kinh Lăng Nghiêm Video 04/2021 trong phần Pháp Thoại Video số 14.

Mô Phật! 🙏
 
 

03-05-21

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào thứ Bảy ngày 04-03-2021 đến thứ Bảy 04-17-2021.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Đồng thời quý đạo hữu muốn phát tâm cúng dường trong khoá tu xin liên lạc với Sư cô Di Châu 817-412-8359.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mến chúc quý đạo hữu thân tâm thường thanh tịnh an lạc và đầy đủ duyên lành được nhập khoá tu Lăng Nghiêm tháng Tư, 2021.

Mô Phật! 🙏
 
 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.