THÔNG BÁO


12-11-20

Để giúp Phật tử hiểu rõ và thực hành đúng theo Kinh Lăng Nghiêm, Thầy Di Tùng đã soạn tóm tắt gồm 3 phần như sau nơi website chuaphatquocttt.org:

A. Để đọc: vào website, click chữ SÁCH, rồi chọn "Tu Phật Theo Kinh Lăng Nghiêm".

B. Để xem video: vào website, click PHÁP THOẠI - VIDEO, rồi chọn "Tu Phật Theo Kinh Lăng Nghiêm - 2020" nơi này có 4 phần. Phật tử nghe và xem từng phần cho thật hiểu rồi mới sang phần tiếp theo.

C. Để nghe MP3: vào website, click PHÁP THOẠI - MP3, rồi chọn "Tu Phật Theo Kinh Lăng Nghiêm - 2020" nơi này có 4 phần, Phật tử nghe từng phần cho thật hiểu rồi mới sang phần tiếp theo.

Mọi thắc mắc nếu có, xin vui lòng liên lạc với Tăng, Ni, Phật tử chùa Phật Quốc: điện thoại số: 972-709-5685.

Mô Phật!
 

11-12-20

Kính gửi Quý Đạo Hữu!

Vía Dược Sư năm nay vào ngày thứ bảy 14/11/2020 và chùa Phật Quốc sẽ hành lễ lúc 8:00 A.M.

Do tình hình bệnh dịch nên chùa vẫn còn tạm đóng cửa. Do đó Thầy và Sư cô sẽ làm lễ cầu an cho quý đạo hữu và gia đình. Quý đạo hữu có thể Text message cho Sư cô Di Châu. Tên, họ hay pháp danh và tuổi qua số điện thoại (817) 412-8359 hoặc điện thoại cho chùa (972) 709-5685.

Cầu nguyện ngài Dược Sư gia hộ cho chúng ta bệnh tật tiêu trừ, phiền não dứt sạch, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau đắc quả giải thoát sinh tử luân hồi, để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật pháp trường tồn.

Mô Phật!
 

07-22-20

Mô Phật!

Khoá Tu Mùa Thu: sẽ bị hủy bỏ (Will be Canceled)

Vì bệnh dịch Coronavirus xảy ra trên toàn thế giới, nên khóa tu nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm dự trù tổ chức tại chùa Phật Quốc từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/03/20 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/17/20 sẽ được hủy bỏ.
Xin thành thật cáo lỗi!

Xin liên lạc qua số điện thoại Chùa 972-709-5685 hoặc Sư Cô Di Châu 817-412-8359.
 

03-06-20

Mô Phật!

Vì bệnh dịch Coronavirus xảy ra trên toàn thế giới, nên khóa tu nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm dự trù tổ chức tại chùa Phật Quốc từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 04/04/20 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 04/18/20 sẽ được hủy bỏ.
Xin thành thật cáo lỗi!

Xin liên lạc qua số điện thoại Chùa 972-709-5685 hoặc Sư Cô Di Châu 817-412-8359.
 

02-15-20

Mô Phật!

Khoá Tu Mùa Thu: sẽ bị hủy bỏ (Will be Canceled)

Khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/03/20 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/17/20.

Xin liên lạc qua số điện thoại Chùa 972-709-5685 hoặc Sư Cô Di Châu 817-412-8359.
 

01-10-20

Kính gửi quý đạo hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ chào đón Tết Nguyên Đán, tổ chức khoá tu Đàn Tràng Dược Sư đầu năm, và khoá tu Thiền Định 7 ngày với lịch trình như sau:

- 01/24/2020 - Thứ Sáu 8:30 pm- 12:30 am - Đêm Giao Thừa ( Thầy Di Tùng sẽ giảng Kệ Di Lặc)

- 01/25/2020 - Thứ Bảy - Mùng 1 Tết (Vía Di Lặc) - 8:00 am - 11:00 am - Khoá tu Đàn Tràng Dược Sư Cầu                             Đầu Năm.

- 01/26/2020 - Chủ Nhật 8:00 am - 10:30 am - Khoá tu Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm.
                      - 10:30 am - 11:30 am - thầy Di Tùng Thuyết Pháp.

- 01/27/2020 - Thứ Hai 8:00 am - 11:00 am - Khoá tu Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm.


Khoá tu đặc biệt thiền Lăng Nghiêm Đại Định:

- Từ 02/01/2020, Thứ Bảy đến 02/08/2020 Thứ Bảy - thầy Di Tùng sẽ hướng dẫn cách tu thiền định 24/24 giờ trong suốt 7 ngày.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh tu thiền Full time (ở lại chùa) hoặc Part time.

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc tại đàn tràng Dược Sư trong năm mọi sự tốt đẹp, thân tâm thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn phật pháp trường tồn.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

** NGUYỆN QÚY ĐẠO HỮU LUÔN LUÔN "THÂN TÂM" AN LẠC TRONG "TỪNG SÁT NA". **

Mô Phật! 🙏
 
 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.