THÔNG BÁO
07-20-2019

Kính gửi quý đạo hữu:

Một mùa Vu Lan nữa lại sắp đến, đây là dịp để mỗi người con chúng ta hướng lòng thành kính về cha mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục, người đã sinh và nuôi dưỡng chúng ta không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác, bởi Phật Giáo luôn nhìn nhận con người trong mối tương quan nhân quả, trong vòng báo luân hồi. Hãy hành động thiết thực để bày tỏ lòng tri ân tới đấng sinh thành cha mẹ, bằng cách nhân danh, hồi hướng, tu tập nhiều hơn nữa trong mùa Vu Lan 2019.

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức phóng sanh và có khoá tu với lịch trình như sau:

Ngày 08/16/19, Thứ Sáu từ 7:00am - 12:00pm - khoá tu Dược Sư

Ngày 08/17/19, Thứ Bảy từ 7:00am - 12:00pm - khoá tu Chuẩn Đề

Ngày 08/18/19, Chủ Nhật, lễ Vu Lan, từ 9:00am - 12:00pm, Hành Lễ, Thuyết Pháp, Thọ Thực
12:00pm - 2:00pm - Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake

Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685 or Sư Cô Di Châu 817-412-8359.

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc khoẽ mạnh, thân tâm thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật Pháp trường tồn.

** NGUYỆN QÚY ĐẠO HỮU LUÔN LUÔN "THÂN TÂM" AN LẠC TRONG "TỪNG SÁT NA". **

Mô Phật! 🙏
 
 
07-20-2019

Mô Phật!

Nhân ngày lễ Vía Dược Sư năm nay, Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ cho Đại Chúng vào ngày Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10 2019 từ 9:00am và Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00pm.

Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo Hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại (972) 709-5685 hay Sư Cô Di Châu(817)412-8359.

** Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành đến Chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập, cầu nguyện Ngài Dược Sư gia hộ cho chúng ta bịnh tật tiêu trừ, phiền não dứt sạch, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vẫn bền, mau đắc quả giải thoát sinh tử luân hồi, để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật Pháp trường tồn.

Mô Phật! 🙏
 
 
07-01-2019

Kính gửi quý đạo hữu:

Khoá Tu Mùa Thu:
Khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/12/19 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/26/19.

Xin liên lạc tại phatquocttt310@yahoo.com hoặc qua số điện thoại 972-709-5685̣

Mô Phật! 🙏
 

Kính gửi quý đạo hữu:

Mục Tiêu tối hậu của Đức Phật Thích Ca thị hiện vào cõi Ta Bà là để hướng dẫn, cứu độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng nhiều cách phương tiện giáo pháp của Ngài. Và để trả lời cho câu hỏi của ngài Anan về việc làm thế nào để đền ơn Đức Phật thị hiện vào cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh, Đức Phật dạy rằng: "Để đền ơn ta, hãy thực hành Pháp (lời dạy) của ta."

Vì vậy, nhân ngày Đức Phật Đản Sanh, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khóa tu 3 Đàn Tràng và Phóng Sanh với lịch trình như sau:

Ngày 05/18/2019 Thứ Bảy từ 7:00 AM -12:00 PM - khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm, Chuẩn Đề, và Dược Sư.

Ngày 05/20/2018 Thứ Hai từ 7:00 AM - 12:00 PM - khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm, Chuẩn Đề, và Dược Sư.

Riêng ngày 05/19/2019 Chủ Nhật (Lễ Đản Sanh), Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ từ 9:00 am và đặc biệt có Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00 pm. Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685 or Sư Cô Di Châu 817-412-8359.

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc khỏe mạnh, thân tâm thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật Pháp trường tồn.

Mô Phật. 🙏
 

Kính gửi quý đạo hữu:

Nhân ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn và ngày Vía Quan Âm, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khóa tu và phóng sanh với lịch trình như sau:

Ngày 03/20/2019, Thứ Tư từ 7:00 AM - 12:00 PM - khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

Ngày 03/25/2019, Thứ Hai từ 7:00 AM - 12:00 PM - khoá tu Đàn Tràng Chuẩn Đề.

Riêng ngày 03/24/2019 Chủ Nhật, Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ từ 9:00 am và đặc biệt có Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00 pm. Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685 or Sư Cô Di Châu 817-412-8359.

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc khoẽ mạnh, thân tâm thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật Pháp trường tồn.

** NGUYỆN QÚY ĐẠO HỮU LUÔN LUÔN "THÂN TÂM" AN LẠC TRONG "TỪNG SÁT NA". **

Mô Phật. 🙏
 

Mô Phật!

Khoá Tu Mùa Xuân:
Khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 03/30/19 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 04/13/19.

Khoá Tu Mùa Thu:
Khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/12/19 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/26/19.

Xin liên lạc tại phatquocttt310@yahoo.com hoặc qua số điện thoại 972-709-5685̣
 
Mô Phật!Kính gửi quý đạo hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ chào đón Tết Nguyên Đán và sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Dược Sư đầu năm với lịch trình như sau:
- 02/04/2019 Thứ Hai
        9:00 pm- 1:00 am - Đêm Giao Thừa ( Thầy Di Tùng sẽ giảng Kệ Di Lặc)
- 02/05/2019 Thứ Ba - Mùng 1 Tết (Vía Di Lặc)
- 02/05/2019- 02/09/2019 Thứ Ba đến Thứ Bảy từ 8:00 am - 2:00 pm - Khoá tu Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm.

Trân Trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử cố gắng đến chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập; cầu nguyện cho mình và thân bằng quyến thuộc tại đàn tràng Dược Sư trong năm mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh, thân tâm thanh tịnh và nhất là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, mau thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, giữ gìn phật pháp trường tồn.

Mọi chi tiết, quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685
 
 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.